หน้าร้าน  :  Gallery สินค้า  :  ข่าวสารจากร้านค้า  :  วิธีการชำระเงิน  :  ติดต่อร้าน  :  บทความ
นะ โม พุท ธา ยะ
ลำดับที่เยี่ยมชม

Online: 121 คน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ ร้าน : นะ โม พุท ธา ยะ

รายละเอียดร้านค้า

ชื่อร้านค้า นะ โม พุท ธา ยะ
ชื่อเจ้าของ นายศักดา มันตาดิลก
รายละเอียด ให้เช่าบูชาพระเครื่องและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพระเครื่อง สนใจโทรหาต่อรองราคากันได้ครับ
เงื่อนไขการรับประกัน รับประกันพระเครื่องภายใน7วัน คืนเงิน100% พระไม่ชำรุดต้องอยู่ในสภาพเดิมเท่านั้น ตามมาตรฐานสากล
ที่อยู่ 250/254 หมู่1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ถนน รังสิต-นครนายก รหัสไปรษณีย์ 12110
เบอร์ที่ติดต่อ 082-676-5616 Line ID: dilok12110
E-mail Sakda.munta@gmail.com
วันที่เปิดร้าน 01-09-2560 วันหมดอายุ 01-09-2563

ท่านสามารถชำระเงิน ผ่านทางธนาคาร อีแบงค์กิ้ง หรือ ตู้ ATM ตามบัญชี ด้านล่าง

โลโก้
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี

ทหารไทย เทสโก้ โลตัส คลอง7 นายศักดา  มันตาดิลก
280-2-01691-1
ออมทรัพย์

วัตถุมงคล: พระรูปหล่อโบราณ
พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏเนื้อเนื้อนวะโลหะ ปี2510 พิธีใหญ่ วัดมงกุฏกษัตยาราม กรุงเทพฯ โดยเสด็จพระราชดำเน
22-02-2562 เข้าชม : 338 ครั้ง

[ ชื่อพระ ] พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏเนื้อเนื้อนวะโลหะ ปี2510 พิธีใหญ่ วัดมงกุฏกษัตยาราม กรุงเทพฯ โดยเสด็จพระราชดำเน
[ รายละเอียด ] พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏเนื้อเนื้อนวะโลหะ ปี2510 พิธีใหญ่ วัดมงกุฏกษัตยาราม กรุงเทพฯ โดยเสด็จพระราชดำเนินเททองสภาพสวย ในปี พ.ศ. 2511 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกมีอายุครบ 100 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2511 ประกอบกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน) ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2511 ทางคณะกรรมการจัดงานฉลองจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดงานฉลองศุภวาระมหามงคลวโรกาสทั้ง 2 วาระเป็นงานเดียวกันระหว่าง วันที่ 15-18 มกราคม พ.ศ. 2511 และได้จัดสร้างมงคลวัตถุเป็นที่ระลึกได้แก่ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ และได้ถวายพระนามว่า **พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏ**เป็นงานใหญ่มากๆ ในสมัยนั้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเททองมีพิธีพุทธาภิเษาครั้งที่ 2 อีก 3 คืน เมื่อการเททองหล่อพระพุทธรูปพระกริ่งวชิรมงกฎ ซึ่งช่างขัดตกแต่งตามกรรมวิธี ต่อไปเสร็จแล้วพร้อมทั้งเหรียญพระรูปฯ จึงนิมนต์พระอาจารย์ต่าง ๆ มาทำพิธีพุทธาภิเษกในพระวิหารวัดมกฎกษัตริยารามอีก 3 ครั้งคือ เมื่อวันอังคาร ที่ 9 วันพุธ ที่ 10 และวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2511 พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และคาถาจุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษกวชิรมงกฎและพระชัยวัฒน์ พร้อมทั้งเหรียญพระรูปฯวันอังคารที่ 9 มกราคม 2511 พระสงฆ์ที่สวดพุทธาภิเษกและนั่งปรก 1 พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส จังหวัดพระนคร 2 พระธรรมกิตติโสภณ วัดเบญจมบพิตร จังหวัดพระนคร 3 พระธรรมวราภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการาม จังหวัดพระนคร 4 พระธรรมจินดาภรณ์ วัดราชบพิธฯ จังหวัดพระนคร 5 พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์ฯ จังหวัดพระนคร 6 พระธรรมโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร 7 พระราชเมธี วัดเศวตฉัตร จังหวัดธนบุรี 8 พระราชสุเมธาจารย์ วัดบางหลวง จังหวัดปทุมธานี 9 พระครูพัฒนกิจโกศล วัดชัยสิทธาวาส จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 9 มกราคม 2511 พระสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ 4 รูป และวัดอรัญญิกาวาส 4 รูป พระอาจารย์นั่งปรก 1 พระราชมุนี วัดปทุมานาราม จังหวัดพระนคร 2 พระวรพรตปัญญาจารย์ วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี 3 พระครูพิพิธวิหารการ วัดกษัตราธิวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 พระครูโกวิทสมานคุณ วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม 5 พระครูสุตาธิการี วัดใหม่หนองพระอง จังหวัดสมุทรสงคราม 6 พระครูสันทัดธรรมคุณ วัดบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 พระอาจารย์ขอม วัดไผ่โรงวัด จังหวัดสุพรรณบุรี 8 พระอาจารย์กี่ วัดหุช้าง จังหวัดนนทบุรี 9 พระครูสมห์ อำพล วัดประสาทบุญญาวาส จัดหวัดพระนคร วันพุธ ที่ 10 มกราคม 2511 พระสงฆ์วัดชนะสงคราม 4 รูป และวัดอโศกราม 4 รูป พระอาจารย์นั่งปรก 1 พระรักขิตวันมุนี วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2 พระพุทธมนต์วราจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม จังหวัดพระนคร 3 พระครูโศภนกัลยาณวัตร วัดกัลยาณมิตร จังหวัดธนบุรี 4 พระอาจารย์คล้าย วัดดวงดี จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 พระครูประภัศรธรรมาภรณ์ วัดพระลอย จังหวัดสุพรรณบุรี 6 พระครูวิจิตรวิริยานุโยค วัดทองพุ่มพวง จังหวัดสระบุรี 7 พระครูพินิตสมาจาร วัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี 8 พระครูพิทักษ์วิหารกิจ วัดราชนัดดาราม จังหวัดพระนคร วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2511 พระสงฆ์วัดอโศกราม 3 ชุด ๆ ละ 4 รูป สวดพุทธาภิเษก พระอาจารย์นั่งปรก 1 พระราชวรคุณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 2 พระครูพรหมวิหาร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 3 พระครูสันตวรญาณ วัดสันติวัน จังหวัดเชียงใหม่ 4 พระอาจาย์ฝั้น วัดป่านาหัวช้าง จังหวัดสกลนคร 5 พระอาจารย์อ่อน วัดป่าหนองบัวงาม จังหวัดอุดรธานี 6 พระสุนทรธรรมภาณ์ วัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น 7 พระสุธรรมคณาจารย์ วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา 8 พระอาจารย์มหาบัว วัดป่าบ้านตาล จังหวัดอุดรธานี 9 พระอาจารย์บุญมา วัดสิริสารวัน จังหวัดอุดรธานี
[ ราคา ] โทรถาม
[ สถานะ ] ยังอยู่
[ติดต่อเจ้าของร้านนะ โม พุท ธา ยะ] เบอร์โทรศัพท์ : 082-676-5616 Line ID: dilok12110


วัตถุมงคล: พระรูปหล่อโบราณ
พระรูปหล่อใบโพธิ์หลวงพ่อรส รุ่น 7 รอบ วัดสอนดีศรีเจริญ
พระสมเด็จปรกโพธิ์พิมพ์ช้อนหลวงพ่อเชิญ วัดโคกทอง  จ.อยุธยา
พระรูปหล่อหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง  รุ่นสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล สิงห์บุรี
พระชัยวัฒย์หลวงปู่บุญ  ครึ่งซีก  เนื้อขี้นกเขาเปล้า วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพล ไม่ทราบวัด
หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน รูปหล่อ รุ่นแรก ปี 2524
พระชัยวัฒน์วชิรมงกุฏเนื้อเนื้อนวะโลหะ ปี2510 พิธีใหญ่ วัดมงกุฏกษัตยาราม กรุงเทพฯ โดยเสด็จพระราชดำเน
พระชัยเล็กไม่ทราบที่
รูปหล่อหลวงปู่ทิม วัดพระขาว อยุธยา พร้อมกล่องเดิม
พระชัยล้มลุกหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ต๊อก 3 โค๊ด
พระรูปหล่อไม่ทราบที่ รัปประกันแท้ พระบ้านใครเชิญนิมนต์ได้ครับ
พระหลวงพ่อโสธรหน้าอินเดีย หูเต็มนิยม 2505
พระรูปหล่อโบราณพิมพ์หลวงพ่อโต
พระหยกแกะ พิมพ์พระพุทธ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล กทม. ปี ๒๕๓๖ มาพร้อมกล่องเดิมๆ
พระกริ่งธรรมมงคล ( รุ่นหมดหนี้ ) หลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล ปี๒๕๔๑มาพร้อมกล่องสวยเดิมๆ
พระรูปหล่อหลวงพ่อรสเนื้อเงิน กรรมการ 2 โค๊ด อายุ 82 วัดสอนดีศรีเจริญ คลอง 7 ธัญย
พระรูปหล่อหลวงพ่อน้อย ปี 2538 ปลูกเสกโดยหลวงพ่อจืด วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม จ. นครปฐม
พระรูปหล่อหลวงพ่อเขียน วัดถ้ำขุนเณร พิจิตร 05
ใบโพธิ์หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ อยุธยา เนื้อนวะ
พระรูปหล่อ หลวงพ่อรส อายุ 82 ปี  2535 วัดสอนดีศรีเจริญ คลอง 7 ธัญบุรี ปทุมธานี
พระรูปหล่อ หลวงปู่แหวน รุ่นลูกเสื้อชาวบ้าน เนื้อนวะแก่เงิน ปี 2520 เชียงใหม่
พระรูปหล่อหลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ชัยนาท (รุ่นแรก ปี 2517) กะไหล่นาค ตอกโค๊ดนะ
พระรูปหล่อ หลวงปู่โต๊ะ วัดสระเกศ อ่างทอง
พระสมเด็จหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ปี 2494  พิมพ์ลึก พระติดรางวัลที่ 1

หน้าหลัก  ข่าวสารจากร้านค้า  วิธีการชำระเงิน  ติดต่อร้าน  บทความ  ผู้ดูแล
Copyright©2020 zoonphra.com/amulet
Powered by อ้น ระโนด