หน้าร้าน  :  Gallery สินค้า  :  ข่าวสารจากร้านค้า  :  วิธีการชำระเงิน  :  ติดต่อร้าน  :  บทความ
เจ้าพระยาพระเครื่อง
ลำดับที่เยี่ยมชม

Online: 84 คน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ : เจ้าพระยาพระเครื่อง

รายละเอียดร้านค้า

ชื่อร้านค้า เจ้าพระยาพระเครื่อง
ชื่อเจ้าของ Weerapong prommontree/วีรพงศ์ พรหมมนตรี(อ้น ระโนด)
รายละเอียด Sale thai amulet as well as share information and knowledge about Thai amulet to interesting persons particularly foriegners./ให้บูชาพระเครื่องและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องในเรื่องประวิติเกจิ
เงื่อนไขการรับประกัน เก๊คืนเต็มจำนวน หากคืนพระในสภาพเดิม ภายใน 7 วัน คืน 100 % ภายในสองสัปดาห์ คืน 75 % ภายใน 1 เดือน คืน 50 % / Refund schedule with in 7 days 100 % , with in 14 days 75 % , with in 30 days 50 %
ที่อยู่ Weerapong prommontree 165/91 Senbordee Pimolrach Bangboutong, Nontaburi 11110/วีรพงศ์ พรหมมนตรี 165/91 ซ 26 หมู่บ้านสินบดี ต. พิมลราช อ บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
เบอร์ที่ติดต่อ 081-6414009,029243140 ( อ้น ระโนด ) line ID weerapong07
E-mail eon_werapong123@hotmail.com
วันที่เปิดร้าน 01-01-2554 วันหมดอายุ 01-01-2563

ท่านสามารถชำระเงิน ผ่านทางธนาคาร อีแบงค์กิ้ง หรือ ตู้ ATM ตามบัญชี ด้านล่าง

ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
กสิกรไทย สำเหร่
นายวีรพงศ์ พรหมมนตรี
032-2-93420-3
ออมทรัพย์
กรุงไทย บางบัวทอง
นายวีรพงศ์ พรหมมนตรี
121-0-28494-4
ออมทรัพย์
กรุงเทพฯ งามวงศ์วาน
นายวีรพงศ์ พรหมมนตรี
917-004262-7
ออมทรัพย์

วัตถุมงคล: พระเครื่องเกจิสายนนทบุรี,ปทุมธานี
หลวงพ่อดำ วัดบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
08-05-2557 เข้าชม : 1815 ครั้ง

[ ชื่อพระ ] หลวงพ่อดำ วัดบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
[ รายละเอียด ] วัดบัวแก้วเกษร ตั้งอยู่ บนฝั่งตะวันออกของคลองระแหง อยู่ละฝั่งกับ ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วในหมู่ที่ ๓ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีตรงกิโลเมตรที่ ๑๔
    อาณาเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับโรง เรียนบัวแก้วเกษร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
    ทิศเหนือ ติด ต่อกับถนนสายปทุมธานี - อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
    ทิศใต้ ติดต่อกับที่ ดินของเอกชน
    ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และชื่อของวัด วัดบัวแก้วเกษร สร้างใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๕ ได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปีพุทํ ศักราช ๒๔๔๔ ซึ่งมีนายอ่อง การเกษ เป็นผู้มอบ ที่ดินจำนวน ๑๕ ไร่ ให้สร้างวัดเป็นครั้งแรก ใช้ชื่อว่า "วัดสำราญสาลี"
    ต่อมาพระอธิการตุ๊ด ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ เป็นผู้ สนใจใฝ่การศึกษา ได้เปิดทำการสอนพระ ปริยัติธรรมมีพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาและสอนธรรม สนามหลวงทุกปี ได้ขออนุญาตเปลี่ยนวัดเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ ชื่อตำบลระแหง จึงได้ชื่อ ว่า "วัดระแหง" แล้วจัดการขอพระราช ทานวิสุงคามสีมา ได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๔
    เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ ใน สมัยเจ้าอธิการปลื้ม ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลระแหง ได้ ขออนุญาติเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ ได้รับอนุญาตให้ ชื่อว่า "วัดบัวแก้วเกษร" ซึ่งมีความ หมายดังนี้
    คำว่า "บัว" หมายถึง จังหวัดปทุมธานี
    คำว่า "แก้ว" หมายถึง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
    คำว่า "เกษร" หมายถึง นามสกุลของผู้อุทิศที่ดินและผู้ริเริ่ม สร้างวัดคนแรก คือนายอ่อง การเกษรโดยเพิ่ม ตัว "ร" ท้าย "เกษร" เป็น "เกษร " เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า "บัว" ซึ่งหมายถึงเกษรดอกบัวฉะนั้นนาม "วัด บัวแก้วเกษร" จึงปรากฎตั้งแต่นั้นมา
     เมื่อท่านได้ศึกษาประวัติ และความรู้เกี่ยวกับ ชื่อของวัดพอสมควรแล้ว จึงขอเชิญท่าน ไปนมัสการหลวงพ่อดำและศึกษาเกี่ยวกับประวัติความ เป็นมาของหลวงพ่อต่อไป เพราะหลวงพ่อดำ องค์นี้ เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญยิ่งองค์หนึ่ง ของชาวอำเภอลาดหลุมแก้ว
    หลวง พ่อดำ ประดิษฐานอยู่ชั้นบนของมณฑปอันสง่างาม วิจิตรพิสดารแวววับ อยู่ภายในกำแพงวัดบัวแก้ว เกษรนั้น เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามและ ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง ซึ่งมีพระพุทธลักษณะรูปองค์ คล้ายพระพุทธโสธรมีหน้าตักกว้าง ๒๖ นิ้ว ครึ่ง สูงจากฐานถึงยอดพระเกษ ๕๑ นิ้ว สร้าง ในสมัยใดไม่ปรากฎหลักฐาน
    ตามประวัติ เดิมของหลวงพ่อดำ เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดกลาง คลองบางซื่อบน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีพระพุทธ รูปในรุ่นเดียวกันกับหลวพ่อองค์นี้ รวม ด้วยกัน ๕ องค์ แต่รูปทรงต่าง ๆ กัน พระ ครูปราโมทย์ศิลขันธ์เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร มีความชอบพอกันกับพระอธิการกลับ เจ้าอาวาส วัดกลางคลองบางซื่อบนได้ไปมาหาสู่ กันเป็นประจำ วันหนึ่งพระอธิการกลับ บอกกับพระ ครูปราโมทย์ศิลขันธ์ว่า "ถ้าที่วัดบัวแก้ว เกษรมีพระพุทธรูปน้อยองค์ แล้วประสงค์จะได้ พระพุทธรูปกระผมจะให้ท่าน ๕ องค์"
เมื่อพระครูปราโมทย์ศิลขันธ์ ได้ปรึกษาหารือกับคณะ ทายกวัดบัวแก้วเกษร ทุกคนต่างยินดี จึงได้เตรียมการขบวนแห่พระพุทธรูป ๕ องค์ โดยแห่มาทางขบวนเรือ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๙
    ก่อนที่จะแยกพระพุทธรูปทั้ง ๕ องค์ลงเรือขบวนแห่นั้น ได้ประกอบพิธีจุดธูป เทียนบูชาอาราธนาแล้วจึงยกขณะที่กำลังยกองค์ ที่ ๔ องค์แรก โดยการงัดฐานขึ้น ปรากฎ ว่า ฐาน, เข่า, และแขน แตกหักชำรุดไป บ้างครั้นจะยกองค์ที่ ๕ คือองค์หลวงพ่อ ดำ คนเที่ยวก็เท่ากับจำนวนที่ยกองค์ก่อน ๆ แต่ยกไม่ขึ้น เพิ่มอีกคนก็ยกไม่ ขึ้นต่างก็พากันท้อใจ บางคนพูดก็ ควรเอาคนมาเพิ่มอีก และบางคนก็พูด ว่า เมื่อยกไม่ขึ้นก็ไม่เอา และต่างคน ก็ต่างเดินไปมา ท่านพระครูปราโมทย์ศิลขันธ์ นึกสงสัยในใจว่า คงจะเชิญท่านไม่สม พระเกียรติละกระมัง ท่านจึงได้จัดหาดอกไม้ ธูปเทียน ทำพิธีอันเชิญให้ดีขึ้นกว่าคราว ก่อน ๆ เสียด้วยซ้ำ ทั้งไม่มีการชำรุดเสีย แต่ประการใดเลย นับว่าท่านได้ทรงแสดงอทธิ ปาฎิหารย์ให้ปรากฎคราวหนึ่ง
    ครั้นขบวน แห่ออกเดินทางมาระหว่างทาง ฝนได้ตกลง มาพรำ ๆ โดยมิได้ตั้งเค้ามาก่อนเลย และตกอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็หาย ขาดเม็ด ที่ก็น่าพิศวงอีกตอนหนึ่ง ขบวนแห่ เดินทางมาถึงวัดบัวแก้วเกษรเป็นเวลาเย็น แล้วกระทำพิธีอัญเชิญท่านอีกอย่างสมเกียรติ ประชาชน ต่างก็ช่วยกันยกขึ้น เพื่อนำไปประดิษฐานใน พระอุโบสถ์หลังเก่าของวัดบัวแก้วเกษรซึ่ง เป็นอุโบสถไม้ เมื่อทำการยก ๔ องค์แรกไป ได้สัก ๒ เส้นก็แตกหักชำรุดอีก ถึงกับ ตั้งเป็นองค์พระไม่สมบูรณ์ ส่วนหลวงพ่อดำไม่ เป็นอะไรเลย ครั้นนำมาเข้าประดิษฐานในพระอุโบสถ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนก็ช่วยกันสรงน้ำ ขัดถูจนสะอาด
    ต่อมาประมาณหนึ่งสัปดาห์ ทาง วัดจัดซื้อรักอย่างดีมาลงทั่วองค์ องค์ ท่านจึงเป็นสีดำ ประชาชนที่นมัสการ ต่างก็ ขนานนามหลวงพ่อดำองค์นี้ว่า "หลวงพ่อ ดำ" คำว่า "หลวงพ่อดำ" จึงเป็น นามประจำพระองค์ท่านมาจนบัดนี้
    หลวง พ่อดำ ตั้งแต่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดบัว แก้วเกษร ท่านได้แสดงอิทธิปฎิหาริย์และความ ศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนปรากฎอยู่เสมอ เป็นต้นว่า ไป เข้าฝันคนป่วยให้กินยาอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วจะหาย เมื่อคนเจ็บไปกินยาที่ท่าน บอก ก็หายเจ็บหายไข้ทุกรายไป บางครั้ง ไปเข้าฝันชาวนา ให้ปลูกข้าวชนิดนั้น ๆ จึงจะดีปฎิบัติตามที่ท่านบอกก็ ได้ผลดี ครั้งหนึ่งไปเข้าฝันคุณนายบุญ เกื้อ เบญจกาญ เจ้าของโรงงานน้ำมันมะพร้าวสาม เสนในระหว่างป่วย เห็นท่านไปประทับอยู่ที่หัว นอนเป็นพระพุทธรูปองค์ดำ ๆ แล้วบอก
    คุณนายบุญเกืเอว่าให้สร้างพระแทนตัวแล้ วจะหายป่วย เมื่อคุณนายบุญเกื้อทราบดังนั้น ก็ลุกขึ้นจุดธูปเทียนบนบาลว่า ถ้าหาย ป่วยแล้วจะสร้างพระแทนตัวหนึ่งองค์ ต่อนั้น มาความเจ็บป่วยก็หายวันหายคือ และ คุณนายบุญเกื้อ ได้พูดถึงพระองค์ดำอยู่เสมอ แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน เมื่อคนงานได้ ยินเข้า จึงบอกคุณนายเกื้อว่า พระองค์ดำ นั้นเวลานี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เรียกว่า "หลวงพ่อ ดำ" เมื่อคุณนายบุญเกื้อหายและแข็งแรง ดีแล้วจึงขึ้นมาดูที่วัดบัวแก้วเกษร พอเหลือบเห็นพระพุทธรูปองค์ดำก็จำ ได้ทันที ว่าเป็นพระที่ไปนั่งที่หัว นอนทีก็เกิดความเลื่อนใส จึงขออนุญาตทาง วัดสร้างฐานรองรับองค์ท่านให้ใหม่ทั้งหมด และได้นำพระกฐินมาทอดที่วัดบัวแก้ว เกษรเลื่อมใส จึงขออนุญาตทางวัดสร้างฐานรองรับ องค์ท่านให้ใหม่ทั้งหมด และได้นำพระกฐิน มาทอดที่วัดบัวแก้วเกษรถึง ๒ ปีติด ๆ กัน คุณนายบุณเกื้อเป็นคนบอบบางร่าง ผอม หลังจากหายป่วยร่างกายก็แข็งแรงอวบ อ้วนสมบูรณ์ขึ้น
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ นายถนอม และนางสวง การเกษร ได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ เพื่อสร้างมณฑปจตุรมุขถาวร เป็นเงินจำนวน ๓๒๐, ๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตั้ง ใจถวายเพื่อประดิษฐานองค์หลวงพ่อดำ บัดนี้ได้ สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว นับว่าเป็นมณฑปที่สวย งามมากแห่งหนึ่ง และได้อันเชิญท่านออกจาก พระอุโบสถ ขึ้นมาประดิษฐานมณฑป ในวันที่อันเชิญ ขึ้นประดิษฐานยังมณฑปนั้น ได้มีงานมหกรรมเฉลิมฉลอง เป็นงานใหญ่ มีประชาชนทั้งใกล้ไกลมาร่วม เป็นจำนวนมาก ขณะที่นำองค์ท่านวางลงบน อาสน์ที่จัดไว้ พอแท่นอาสน์เลื่อนขึ้นตามราง ก็มีฝอยฝนโปรยลงมา โดยไม่เค้าฝนปรา กฎมาก่อน บางคนตกใจร้องว่าใครเอา น้ำมาสาดและฝนก็ตกหนักเข้าทุกที จึงรู้ว่าฝนตก ประชาชนต่างแซ่ซ้องสาธุการ ว่าหลวงพ่อดำของเราองค์นี้มีอภินิหารมาก เหลือเกิน
    อภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ ดำได้เลื่อนลือไปไกล มีข้าราชการ พ่อ ค้า ประชาชน ทั้งใกล้และไกล ต่างมานมัสการกัน มิได้ขาด ทางวัดได้จัดให้มีงานประ จำปี เพื่อเฉลิมฉลองหลวงพ่อดำ สามวันสามคืน ตลอดมา งานประจำปีจะเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ ถึงวัดขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๓ ทุกปี ในวันงานจะมีผู้คนหลั่งไหล ไปนมัสการล้นหลามทุกปี เพราะในการไปนมัสการ หลวงพ่อดำ ไปได้สะดวกทั้งทางน้ำและทาง บก รถยนต์เข้าถึงบริเวณวัด มีรถยนต์โดยสาร ประจำทางวิ่งจากตลาดจังหวัดปทุมธานี ไปอำเภอลาดหลุม แก้วในราคาเที่ยวละ ๓ บาท ก่อนจะถึงตลาด ระแหง มองไปทางซ้ายมือจะเห็นป้ายชื่อหลวง พ่อดำและมณฑปอันสวยงาม ลงตรงนั้นแหละ แล้วท่านจะไม่ผิดหวัง
[ ราคา ] ฿9
[ สถานะ ] โชว์พระ
[ติดต่อเจ้าของร้านเจ้าพระยาพระเครื่อง] เบอร์โทรศัพท์ : 081-6414009,029243140 ( อ้น ระโนด ) line ID weerapong07


วัตถุมงคล: พระเครื่องเกจิสายนนทบุรี,ปทุมธานี
พระปิดตาแร่บางไผ่ วัดนครอินทร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี รุ่นแรก ปี ๒๕๓๗ พิมพ์เล็ก พร้อมกล่องเดิม
เหรียญคางเคราหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง 2 โค๊ด แบบนี้หายาก
พระสมเด็จ วัดชลอ รุ่นแรก เนื้อผงน้ำมัน
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ ปทุมธานี ปี 22 เนื้อกะหลั่ยทอง
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น ปฐมนาม 200 ปี เนื้ออัลปาก้า บล็อควงเดือน
เหรียญหลวงพ่อพระครูทองหล่อ วัดคลองเจ้า รุ่นแรก ปี ๒๕๑๕ กะไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อธรรมคุต วัดอเนกดิษฐาราม ปี 15 เนื้อทองแดงรม
เหรียญหลวงพ่อไฝ วัดนพรัตนาราม หนองเสือ รุ่นแรก กะใหล่ทองสวยมาก
เหรียญหลวงปู่ยิ้ม วัดปรก ปทุมธานี รุ่นแรก ปี 2522 เนื้อทองแดงรมน้ำตาล นิยมหลั'ลายผ้า
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ปี 2557 เนื้อทองแดง ออกวัดใหญ่สว่างอารมณ์
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น ปฐมนาม 200 ปี เนื้อทองทิพย์ บล็อควงเดือน
เหรียญพระแก้วมรกต วัดชลอ รุ่น ๑ ด้านหลังพระประจำวัน จ.นนทบุรี ปี ๒๕๑๕ เนื้อกะไหล่ทอง
เหรียญพระพุทธ วัดมงคลพุการาม ปี 2517 เนื้อทองฝาบาตร
พระปิดตาแร่บางไผ่ เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์ใหญ่ วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี รุ่น 2 พ.ศ. 2539 พร้อมกล่องเดิม
เหรียญคางเคราหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง 2 โค๊ด แบบนี้หายาก
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 200 ปีชาตกาล เนื้อทองฝาบาตร
เหรียญยืนหลวงปู่เผือก วัดสาลีโข ปี 2522 พิมพ์เล็ก ปัดทอง
เหรียญหลวงปู่เล็ก วัดนครอินทร์ ปี 37 เนื้อทองฝาบาตร
เหรียญหลวงปู่เทียน วัดโบสถ์ อายุ 92 ปี หลังหลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ อายุ 59 ปี เนื้อกะไหล่ทองสวยมาก
เหรียญมงคลลาภมหาศาล หลวงปู่แย้ม วัดตะเคียน นนทบุรี ปี ๒๕๓๘ เนื้อทองแดง
เหรียญล้อแม็กหลวงพ่อสำรวย วัดละหาร รุ่น 2 ปี 40
เหรียญเสมา หลวงปู่หลุย วัดท่าเกวียน ปี 2512 เนื้อทองแดง
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ปี 2557 เนื้อนวะ ออกวัดใหญ่สว่างอารมณ์
เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้ออัลปาก้า ออกวัดบางจาก ปี 2557 จ.นนทบุรี
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงพ่อดำ วัดวังยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังหลวงปู่เอี่ยม เนื้อทองแดงผิวไฟ ปี 21
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม เสาร์ 5 ปี 53 เนื้อนทองแดง บล็อก ว ขีด วัดสะพานสูง เลี่ยมเงินกันน้ำ
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น ๑๑๒ ปี พิมพ์ชลูด เนื้อผงชุบรัก เดิมๆ
พระปิดตาแร่บางไผ่หลวงพ่อเกิด วัดมะเดื่อ รุ่นเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา ปี 47
เหรียญหลวงพ่อป่าเลไลยก์หลังหลวงพ่อเปลี่ยน วัดละหาร ปี 2514 เนื้อทองแดงรมดำ บล็อกแรก
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม หลังยันต์มหาโสฬสมงคล รุ่นแรก เนื้อทองแดง
พระปิดตาแร่บางไผ่ วัดนครอินทร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี รุ่นแรก ปี ๒๕๓๗ พิมพ์ใหญ่
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 200 ปีชาตกาล เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่ออำภา จนฺทภาโร วัดน้ำวน จ.ปทุมธานี ปี ๒๕๑๘ ร่นแรก เนื้อทองแดงรมดำ ปี 2518
เหรียญพระยันต์พระนเรศวรชนะศึก รุ่นผู้ชนะที่ 1 เนื้อทองแดง หลวงปู่วาส หลวงปู่จอม หลวงปู่เสนาะ เสก
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น ปฐมนาม 200 ปี เนื้อทองแดงผิวไฟ บล็อควงเดือน
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น ปฐมนาม 200 ปี เนื้อทองฝาบาตร บล็อควงเดือน
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น ปฐมนาม 200 ปี เนื้อทองแดงรมดำ เลี่ยมกันน้ำ
พระสมเด็จแร่บางไผ่ ฝังตะกรุดสามกษัตริย์ วัดนครอินทร์ ปี 2541
พระผงรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ธุดงค์
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ปี 2557 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ออกวัดใหญ่สว่างอารมณ์
เหรียญคางเคราหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง เลี่ยมเงินกันน้ำ
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 200 ปีชาตกาล เนื้อทองฝาบาตร เลี่ยมกันน้ำ
เหรียญหลวงพ่อดิษฐ์ วัดอัมพวัน ปี 09 เนื้อทองฝาบาตร พิมพ์นิยม
เหรียญหลวงพ่อทองมาก วัดคลองเจ้า รุ่นแรก ปี 2515 เนื้อทองแดงผิวไฟ
เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่นโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า ปี 2556 เนื้อทองแดงรมดำ น
พระผงหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รุ่น 110 ปี เนื้อช็อกโกแล็กปัดทอง
เหรียญพระอาจารย์สำลี วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี ปี 19 เนื้อทองแดงรมดำ
หลวงพ่อดำ วัดบัวแก้วเกษร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูน เสาร์ 5 ปี 53 เนื้อนวะ
เหรียญหลวงพ่อคล้อย วัดลำโพ รุ่นแรก พิมพ์หน้าแก่คอเอียง นิยม
พระผงรูปเหมือนสามเหลี่ยม หลวงพ่อสำรวย วัดละหาร ปี 39 โรยแร่เงิน
เหรียญหลวงพ่อคล้อย วัดลำโพ รุ่นแรก พิมพ์หน้าแก่คอเอียง เนื้อทองแดงสวยมาก
พระปิดตาแร่บางไผ่ เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์กลาง วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี รุ่น 3 พ.ศ. 2541 เลี่ยมกันน้ำ
เหรียญหลวงพ่อพระอธิการเชย วัดเจริญบุญ รุ่นแรก ปี 2518 เนื้อทองฝาบาตร
เหรียญหลวงพ่อใหญ่ วัดใหม่กลางคลองสิบ ปทุมธานี เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญพระครูอุปัชฌาย์นนทสีลาภาณ์ วัดสาลีโขภิตาราม ปี 23 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงปู่บุญ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ รุ่น 2 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง
พระปิดตาแร่บางไผ่ เนื้อผงคลุกรัก พิมพ์ใหญ่ วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี รุ่น 3 พ.ศ. 2541 พร้อมกล่องเดิม
พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อสร้อย วัดเลียบราษฎร์บำรุง ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา วักป่าเลไลยก์ ปี 41
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม เสาร์ 5 ปี 53 เนื้อทองแดง บล็อก ว ขีด วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง รุ่น 100 ปี 2539
เหรียญพระพุทธโสธร วัดทองสะอาด รุ่นแรก ปี ๒๕๑๓ เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง นนทบุรี ปี 2520 รุ่นที่ระลึกฉลองศาลาการเปรียญ กะหลั่ยทอง ตอกโค๊ด
เหรียญพระครูนนทวรคุณ(เกิน) วัดบางค้อ รุ่น 4 ปี 2522 เนื้อทองแดงชุบนิเกิลเงิน
เหรียญหลวงพ่อคล้อย วัดลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี รุ่นพัดยศ ปี 16 เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อบัวขวัญ วัดขุนศรีล่าง อ.ไทรน้อย ปี 2514 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญพระครูนนทวรคุณ(เกิน) วัดบางค้อ รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะหลั่ยเงินสวยมาก
เหรียญหยดน้ำหลวงปู่สาย วัดบางรักใหญ่ ปี 30 กะไหล่เงิน
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์แป๊ะยิ้ม ปี 12 บล็อกแรก นิยม
เหรียญหลวงพ่อคล้อย วัดลำโพ พิมพ์หน้าหนุ่ม
เหรียญพระประธานหลังพระปิดตาแร่บางไผ่ วัดนครอินทร์ จ.นนทบุรี ปี 39 เนื้อทองฝาบาตร
เหรียญหลวงพ่อโสธร วัดทองสะอาด ปี 24 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบัวขาว วัดคลองตาคล้าย รุ่น 2
พระสมเด็จทรงนิยมหลวงพ่อสำรวย วัดละหาร ปี 45
เหรียญหลวงพ่อบัวขาว วัดคลองตาคล้าย รุ่นแรก ปี 15 เนื้อทองแดง สภาพสวยมาก
เหรียญพระครูนนทวรคุณ(เกิน) วัดบางค้อ รุ่นที่ระลึกงานฝังลูกนิมิต ปี 2525 พิมพ์เล็ก
เหรียญพัดยศพระครูวิบูลนนทกิจ (แสวง) วัดลาดปลาดุก ปี 34
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดงรมน้ำตาล
เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก หลวงตาวาส วัดสะพานสูง ปี 2531
เหรียญหลวงพ่อป่าเลไลยก์ หลังหลวงพ่อเปลี่ยน วัดละหาร รุ่นแรก ปี 15 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดละหาร ปี 2507 เนื้อขาปิ่นโต สวยๆ
รูปหล่อหลวงพ่อเปลี่ยน วัดละหาร รุ่นแรก เนื้อทองผสมรมดำ
ตะกรุดตันแร่บางไผ่ รุ่นแรกของวัดนครอินทร์ ยาว 3.5 เซ็นติเมตร
พระปิดตาแร่บางไผ่ วัดนครอินทร์ อ. เมือง จ. นนทบุรี รุ่นแรก ปี ๒๕๓๗ พิมพ์กลาง พร้อมกล่องเดิม
เหรียญคางเคราหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองฝาบาตรนิยม
เหรียญพระราชสุเมธาภรณ์ วัดบางหลวง รุ่นสันติสุข เหรียญทองแดงกะหลั่ยทอง ปทุมธานี ปี 2517
เหรียญหลวงปู่สาย วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี รุ่นพิเศษเกลียวเชือก
รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองสำริด รุ่น ๑๑๑ ปี ๒๕๔๙
เหรียญพระครูนนทวรคุณ(เกิน) วัดบางค้อ รุ่น 3 เนื้อทองแดงกะหลั่ยทอง นนทบุรี
เหรียญคางเคราหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง หลังพระปิดตา ปี 2520 พิมพ์ใหญ่
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ออกวัดอัยยิการาม ปี 2513 เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อสนธิ์ วัดปราสาท จ. นนทบุรี ปี 12 นิยม
พระปิดตา ทองบุญล้น หลวงพ่อสาย วัดบางรักใหญ่ นนทบุรี
รูปหล่อหลวงพ่อเหลือ วัดสร้อยทอง รุ่นสร้างเมรุ ปี 41
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง รุ่น 100 ปี เนื้อผงชุบรัก
รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อเงิน รุ่น ๑๑๑ ปี ๒๕๔๙
รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อสตางค์แดง รุ่น ๑๑๑ ปี ๒๕๔๙
ตะกรุดโสฬส 3 กษัตริย์ หลวงปู่วาส วัดสะพานสูง
เหรียญข้าวหลามตัด หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อทองแดง รุ่น 100 ปี 2539 นิยม

หน้าหลัก  ข่าวสารจากร้านค้า  วิธีการชำระเงิน  ติดต่อร้าน  บทความ  ผู้ดูแล
Copyright©2019 zoonphra.com/amulet
Powered by อ้น ระโนด