หน้าร้าน  :  Gallery สินค้า  :  -  :  วิธีการชำระเงิน  :  ติดต่อร้าน  :  บทความ  :  เฟสบุ๊ค ดิว พุนพินhttps://www.facebook.com/profile.php?id=664898702
ลุ่มน้ำพุมดวง
ลำดับที่เยี่ยมชม

Online: 99 คน
Welcome to The Land of Spiritual River which has a lot of ancient stories of Lumnampumduang Amulet : ลุ่มน้ำพุมดวง

รายละเอียดร้านค้า

ชื่อร้านค้า ลุ่มน้ำพุมดวง
ชื่อเจ้าของ จตุพล จันทร์ประเสริฐ
รายละเอียด ศึกษา แลกเปลี่ยน นำเสนอพระท้องถิ่นและพระเครื่องภาคใต้ที่มีประสบการณ์เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดและกำลังได้รับความสนใจ จากทั่วปักษ์ใต้ไปสู่ส่วนกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการสะสม///Learn Collect and Present about Folk Amulet and Amulet from South of Thailand which are occured experience and very famous nowadays. Appearance from South to The Center of Thailand. To be the way to learning for who love to collect the amulet.
เงื่อนไขการรับประกัน รับประกันความพอใจ5วันนับจากวันที่ได้รับพระหัก10%/ รับประกันพระแท้ตลอดชีพคืนเต็ม100%///Satisfaction Guarantee 5 days from the receiving date///Lifetime Authentic Guarantee.
ที่อยู่ ถ.ศรีพุนพิน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
เบอร์ที่ติดต่อ 087-8888761 .... 0 8 7 - 8 8 8 8 - 7 6 1
E-mail jatu.4444@gmail.com
วันที่เปิดร้าน 01-01-2553 วันหมดอายุ 01-01-2562

                  *คิวอาร์โค้ด ไอดีไลน์(LINE)*
           พูดคุยสอบถามพระเครื่องร้าน"ลุ่มน้ำพุมดวง"
                       ส่งภาพพระที่จะให้เช่า-รับเช่า
               ไอดีไลน์ dew222 /   087-8888761 ----------------- 0 8 7-8 8 8 8 -7 6 1--------------
-      *รับเช่าพระเครื่องและเครื่องรางทุกชนิด*
  ------ให้ราคาสูง ด้วยความเป็นกันเอง---------------สแกนคิวอาร์โค้ดร้านลุ่มน้ำพุมดวง------

            

วัตถุมงคล: ลูกปัดทราวดีเขาศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี
วัดเขาศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี แหล่งโบราณสถานที่พบลูกปัด*
08-01-2554 เข้าชม : 3173 ครั้ง

[ ชื่อพระ ] วัดเขาศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี แหล่งโบราณสถานที่พบลูกปัด*
[ รายละเอียด ]
  • สถานที่ตั้ง ตำบลเขาศรีวิชัยอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ประวัติความเป็นมา

"เขาศรีวิชัย" เป็นแหล่งที่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญหลายอย่าง คือ บนยอดเขาลูกนี้แต่ก่อนเคยมีเทวสถานตั้งอยู่ มีเทวรูปประดิษฐานอยู่อย่างน้อย ๑ องค์ คือพระนารายณ์ศิลาสวมหมวกแขกทรงกระบอกสูงทรงคาดผ้าเฉียง ขนาดสูง ๑.๖๙ เมตร นอกจากนี้ชาวบ้านพบลูกปัดบนยอดเขาจำนวนมากใกล้กับเทวสถานตีนเขาด้านหลัง ชาวบ้านขุดพบเทวรูปพระนารายณ์ศิลาองค์หนึ่งไม่มีเศียร สูง ๔๐ เซนติเมตร เป็นเทวรูปรุ่นเดียวกันและมีลักษณะคล้ายกันบริเวณตีนเขาโดยรอบและโดยเฉพาะ อย่างยิ่งบริเวณที่ตั้งวัดเขาศรีวิชัย ยังปรากฏเนินดินสูงคล้ายกันเป็นที่ตั้งโบราณสถานและเศษชิ้นส่วนของหิน เทวสถานแล้วมีลูกปัดชนิดและขนาดต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วไปหมดอาทิ ลูกปัดโรมัน ลูกปัดมีตา ลูกปัดแก้ว ลูกปัดที่ทำจากหินต่าง ๆ เมื่อถึงฤดูฝนจะพบมากและหาง่ายที่สุด ลูกปัดหินมีค่าเม็ดใหญ่เป็นรูปลักษณะแปลก ๆ มีความสวยงาม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มีการพัฒนาตัดถนนผ่านเขตวัดก็ได้ขุดพบพระพิมพ์และของมีค่าซึ่งมีอายุถึงสมัย ศรีวิชัยอีกเป็นอันมาก คำว่า "เขาศรีวิชัย" เป็นชื่อที่มีมาไม่ต่ำกว่า พ.ศ. ๒๔๔๕โดยปรากฏชื่อในหนังสือสัญญาการรับเหมาะสร้างกุฏิ ๓ หลัง ที่อารามวัด ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ร.ศ. ๑๒๑ โดยเรียกชื่อและเขียนว่า "เขาศริวิไชย์"

  • ลักษณะทั่วไป

แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของควนพุนพินประกอบด้วยเนินเขา หินดินดานผสมเนินดินบริเวณที่เป็นโคกหรือที่ดอน ๒ แห่ง เป็นศาสนสถานประดิษฐานประติมากรรมหรือรูปเคารพเพราะปรากฎร่องรอยแนวอิฐและ หินดานกรอบธรณีประตูโถทหนึ่ง (ปัจจุบันถูกปรับพื้นที่เป็นสนามกีฬา โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย) พบโยนิโทรนะส่วนอีกโคกหนึ่งใกล้เชิงเขาที่ปรากฏใบเสมาหินทรายแดงสมัยอยุธยา และเคยพบศิลาลึงค์ บริเวณพื้นที่ราบห่างจากเขาศรีวิชัยไปทางตะวันตกมีสระน้ำขนาดใหญ่เป็นสระกลม สันขอบสระเป็นแนวกันดินและสันนิษฐานว่า "สระพัง" เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับทำการกสิกรรม ส่วนบนเขาศรีวิชัยประกอบด้วยเนินอิฐหรือ ศาสนสถาน ๒ แห่ง เนินหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระวิษณุและห่างจากเนินอิฐ
ประดิษฐานพระวิษณุไปทางเหนือประมาณ ๔๐ เมตร มีบริเวณคล้ายสระน้ำรูปกลมขนาด ๑๐ x ๑๐ เมตร ก่ออิฐและหินเป็นสันหรืออาจเป็นสระน้ำโบราณสำหรับใช้ในการประกอบพิธีทาง ศาสนา เนินเขาหรือที่สูงของแหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย สงวนไว้เฉพาะศาสนาสถานแต่มีการเข้าอยู่อาศัยประกอบกิจกรรมชุมชนบนพื้นราบ เบื้องล่างรอบ ๆ เนินเขาที่ตั้งศาสนสถาน

  • หลักฐานที่พบ

๑. เทวรูปประดิษฐาน ๑ องค์ คือพระนารายณ์ศิลาสวมหมวกแขกทรงกระบอกสูง ทรงคาดผ้าเฉียงขนาดสูง ๑.๖๙ เมตร
๒. รูปพระนารายณ์ศิลาไม่มีเศียร สูง ๔๐ เซนติเมตร
๓. โยนิโทรนะและศิวลึงค์และเศษชิ้นส่วนของหินเทวสถาน
๔. สระน้ำรูปกรมขนาด ๑๐ x ๑๐ เมตร ก่ออิฐและหินเป็นสันขอบเป็นสระน้ำโบราณ สำหรับใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา
๕. ลูกปัดชนิดและขนาดต่าง ๆ เช่น ลูกปัดโรมัน ลูกปัดมีตา ลูกปัดแก้ว ลูกปัดที่ทำจากหินชนิดต่าง ๆ และเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น ตุ้มหูทำด้วยโลหะ
๖. พระพิมพ์
๗. เครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นเมืองและกระสุนดินเผา

  • เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย

จากอำเภอพุนพิน สถานีรถไฟตรงไปยังตำบลเขาศรีวิชัย ก็จะพบโรงเรียนเขาศรีวิชัย แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย จะอยู่ร่วมกันในโรงเรียนแห่งนี้

 

 

ลิงค์พาเที่ยววัดเขาศรีวิชัย****

http://www.youtube.com/watch?v=ZQ1nm2ri2VM

[ ราคา ] โทรถาม
[ สถานะ ] โชว์พระ
[ติดต่อเจ้าของร้านลุ่มน้ำพุมดวง] เบอร์โทรศัพท์ : 087-8888761 .... 0 8 7 - 8 8 8 8 - 7 6 1


วัตถุมงคล: ลูกปัดทราวดีเขาศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี
แหวนลูกปัดทราวดี ลูกปัดหลายมนต์ตา หรือ "ลูกยอ" (Stratified eye beads)
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี เส้นที่11
ลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี/// bead Srivijaya Surat Thani*
ลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี///  bead  Srivijaya Surat Thani
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี (เส้นที่10 boo10)
ความหมายของลูกปัด...........
การบูชาแนะนำความหมายของของลูกปัดตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน
วัดเขาศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี แหล่งโบราณสถานที่พบลูกปัด*
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี (เส้นที่9 ae9)
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี (เส้นที่8 ae8))
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี (เส้นที่7 bo7)
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี (เส้นที่6 ce6)
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี(เส้นที่5 ce5)
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี (เส้นที่4 bo4)
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี (เส้นที่3 bo3)
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี(เส้นที่2 be2)
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี (เส้นที่1 ce1)
สร้อยลูกปัดทราวดี ศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี(((ควนพุนพิน))))
สร้อยลูกปัดทราวดีศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี เม็ดน้ำส้มกลม!!!
สร้อยลูกปัดทราวดี น้ำเงินกษัตริย์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
สร้อยลูกปัดทราวดี กรุบนควน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี ผ่านประกวดติดรางวัลที่1
ลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี (((อุดมทวา)))
ลูกปัด(2)เขาศรีวิชัย(หัวเขา)สุราษฎร์ธานี
สร้อยลูกปัดทราวดี เขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี
สร้อยลูกปัด ทราวดีเขาศรีวิชัย ยุคศรีวิชัย

หน้าหลัก  -  วิธีการชำระเงิน  ติดต่อร้าน  บทความ  เฟสบุ๊ค ดิว พุนพินhttps://www.facebook.com/profile.php?id=664898702  ผู้ดูแล
Copyright©2018 zoonphra.com/amulet
Powered by อ้น ระโนด